Viešam vartotojui
Studento pažyma
Studento pažymos patikrinimas
©2019 Nacionalinė švietimo agentūra
M. Katkaus g. 44, Vilnius
Tel. (8 5) 205 7441
El. p.: info@nsa.smm.lt
Versija 3.4   2020-08-17 El. sprendimas Asseco Lietuva, UAB